Држава не одустаје од градње локалних путева (фото)

Без обзира на тешку економску и енергетску кризу, држава не одустаје од градње локалних путева. То потврђује и проширивање и обнова пута на деоници Бачка Паланка – Бегеч, важне саобраћајне везе ових места са Новим Садом.Зашто је важно: Завршетак комплетне реконструкције и проширења саобраћајнице од Новог Сада до Бачке Паланке није важно само за локално…

Радови на реконструкцији државног пута ИБ реда број 12 на деоници Бачка Паланка – Бегеч, у укупној дужини од 17,5 километара, одвијају се у четири фазе. У првој фази, предвиђена је изградња кружне раскрснице на почетку обилазнице око Бачке Паланке, док су у другој фази у току радови на реконструкцији пута од кружне раскрснице на почетку обилазнице око Бачке Паланке до нове кружне раскрснице, на улазу у насеље Гложан у дужини деонице од 10,2 километара.

Трећа фаза обухвата изградњу две кружне раскрснице на улазима у насеље Гложан и реконструкцију коловоза између њих дужине два километра. У последњој фази завршени су радови на реконструкцији коловоза од кружне раскрснице на улазу у насеље Гложан до улаза у насеље Бегеч у дужини од 5,07 километра. Инвеститор радова је Јавно Предузеће „Путеви Србије“.

Повезане вести