Гружански коридор од брзе саобраћајнице до ауто-пута

foto: Putevi Srbije

Гружански коридор, брза саобраћајница од Крагујевца до Мрчајеваца, биће дуг око 36,5 километара и цела траса се планира и пројектује за брзину од 100 километара на сат. Ширина возних трака биће 3,5 метра. Зашто је важно: Пројектована као брза саобраћајница, али у просторном плану остављена могућност проширења на шест трака.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ставило је на рани јавни увид просторни план подручја посебне намене брзе саобраћајнице Крагујевац – Мрчајевци.

Траса Гружанског коридора према плану почиње од петље „Драгобраца“, односно обилазнице око Крагујевца и пружа се ка западу и југозападу обилазећи подручје водоакумулације „Гружа“, укршта се са постојећим државним путем ИБ реда број 46, где је планирана петља „Бумбарево Брдо“.

Потом ће се овај коридор укрстити са државним путем ИБ реда бр. 22, од планиране петље „Мрчајевци“ и даље ка југу спаја петљом „Катрга“ са државним путем ИА реда А5. На месту укрштања са државним путем код Топонице остављена је могућност за петљу која није предвиђена генералним пројектом.

Повезане вести