Сели се корито реке Мораве – значи ли то крај плављења села у чачанском крају – (фото + видео)

Криву Дрину Срби исправљају одвајкад, али градитељи то планирају да ураде са другом реком – Западном Моравом. Изградњом Моравског коридора, према пројекту, на 32 километра тока реке по којој је и овај ауто- пут добио име, планирана је селидба њеног корита.Зашто је важно: Стручњаци верују да је селидба тока реке јефтинија од градње мостова и да…

Регулација Западне Мораве у дужини од 32 километра, у највећој мери  планирана је на територији града Чачка, а најзначајнији делови ће се налазити код Краљева. Наиме, ток реке сели се на трећој деоници ауто- пута, и то после петље у Адранима, према Мрчајевцима и Прељини. На овом потезу, на око четири, пет локација биће „исправљено” корито Западне Мораве, и то код села: Сирче, Опланића, Грдице и Адрана.

На тим локацијама биће прокопано знатно дуже ново корито Мораве,  која је баш ту, због честих поплава, мењала ток и меандрирала.

mapa: Institut Jaroslav Černi

Коридор покрај села Сирче и Грдице има и заштитну функцију од поплава, јер ће се градити баш уз подигнути бедем у Грдици.

На потезу од Поповића до ушћа реке Чемернице предвиђено је интегрално решење регулације Западне Мораве, где се формира ново корито делом по траси постојећег, а делом просецањем речним кривина у зонама критичних локација. Корито ће бити бетонирано, ојачано на насипима.

Због постојећег екосистема, старо корито реке, са обе стране будућег тока, остаће у функцији и биће попуњено водом.

Чачак је у 2014. и 2016. години имао велике штете од поплава, па је за овај град веома значајно уређење корита Мораве, у контексту смањења ризика од плављења. Сличан бенефит имаће и Краљево.

Студију о померању тока реке радио је Институт „Јарослав Черни”.

Моравски коридор од 112,32 километра састоји се из три деонице. Прва – између Појата и Крушевца је дуга око 28 километра. Најдужа је друга деоница Крушевац – Адрани са око 54 километра  и трећа Адрани – Прељина која има око 30 километра.

 

Повезане вести