Издата грађевинска дозвола за станичну зграду на Прокопу – (видео)

foto: Railway City/Beobuild.rs

„Железница Србије“ а.д. добила је грађевинску дозволу за почетак радова на изградњи модерне станичне зграде у железничкој станици „Београд центар“ у Прокопу.Зашто је важно: Тиме су створени услови да у наредних неколико дана крену радови на главној железничкој згради, која ће имати површину од приближно 5.600 квадратних метара.

За сада је урађена бетонска конструкција, површине 50.000 квадрата и  Прокоп је стављен у функцију главне железничке станице, која има шест перона и 10 колосека.

Ово је капитални пројекат за целу државу, а очекује се да се радови окончају до краја 2023.године.

Нова зграда главне железничке станице правиће се по највишим европским стандардима и биће повезана са будућим метроом. Очекивања су да врло брзо почну радови на изградњи још два прилазна колосека у Прокопу, које ће финансирати „Инфраструктура железнице Србије“ из сопствених средстава.

Изградњу нове станичне зграде у Прокопу финансираће стратешки партнер „Railway City“ својим средствима, a у каснијој фази градње ће развијати и комерцијалне садржаје.

Уз грађевинску дозволу за станичну зграду у Прокопу, добијена је и сагласност на прикључење на електро-дистрибутивну мрежу и плаћене су обавезе за градско грађевинско земљиште, чиме су испуњени сви услови за почетак радова.

Нова зграда станице задовољиће највише стандарде у путничком железничком саобраћају. Перонски део ће бити повезан са станичном зградом, биће постављени лифтови, ескалатори и конвејери, а путници ће добити нове чекаонице, благајне и друге садржаје неопходне за функционисање путничког саобраћаја.

У новој станичној згради део железничког особља добиће савремене и функционалне услове за рад. Зграда ће имати и паркиг са 88 места, са наткривеним излазима са перона један и шест, чија је површина око 600 квадрата.

Рок за завршетак радова на изградњи нове станичне зграде у „Београд центру“ је 18 месеци, а предрачунска вредност радова износи 1,77 милијарди динара без ПДВ-а.

У станици Београд Центар, на коти 105, је изграђена, проширена и промењена бетонска конструкција, површине од 50.000 квадрата, а вредност радова је износила око 1,4 милијарди динара.

Video: Infrastrukture železnica Srbije

Повезане вести