Изградњу коче нерешени имовински односи

foto: Projekat Čista Srbija

У Општини Крупањ радове на изградњи канализационе мреже, у оквиру пројекта „Чиста Србија“, тренутно скоро зауставили нерешени имовинско правни односи.Зашто је важно: Извођачи радова на реконструкцији комуналне инфраструктуре немоћни пред проблемима који су у надлежности локалних самоуправа.

Грађани Крупња жељно чекају разрешење овог проблема, обзиром да се, због непостојања канализационе мреже у неколико насеља у Крупњу, мештани годинама имају потешкоће, па и додатне финансијске издатке, који су се додатно увећали након поплава 2014. године.

Крупањ тренутно располаже са 17 километара канализационе мреже, а кроз пројекат државе градиће се још 7,5 километара. Радови на реализацији пројекта „Чиста Србија“ започети су 1. септембра 2021. године, док је планирано да се окончају до краја 2025. године.

Радови се, иначе, изводе на деоницама фекалне канализације: Привредне штале и Липеновић поље, Главни колектор и фекална канализација у улици Жице Марковића.

На локацији Привредне штале и Липеновић поље изведено је 1.213,90 метара од пројектом предвиђених 2.715,83 метара, док када је у питању фекална канализација Главни колектор – изведено је 292,4 метара од укупно пројектоване дужине 884,3 метара. Радови су извођени и у улици Жице Марковића, где је пројектована дужина од 99 метара.

Колика је важност овог пројекта говори податак да ће његовом реализацијом,  цело насеље Крупањ бити покривено канализационом мрежом.

Тренутно се постојећа канализација излива у реку Ликодру. План је да држава финансира и изградњу два постојења за пречишћавање отпадних вода – на Мачковом камену и у насељу Бањевац. Вредност радова је око пет милиона евра.

Повезане вести