Израда плана пута који ће пресецати Војводину

foto: Turistička organizacija grada Novog Sada

Влада Војводине донела је одлуку да се приступи изради просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута ИБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – Сомбор-Кула-Врбас-Србобран- Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково).Зашто је важно: Саобраћајница ће спојити две државе са којима се Србија граничи, Мађарску на северозападу и Румунију на истоку.

Ова саобраћајница повезаће и два гранична прелаза. У питању је траса од око 175 километара.

Просторним планом обухваћене су локалне самоуправе кроз које ће пролазити ова саобраћајница, а средства за његову израду обезбеђују се из буџета Покрајине. Нацрт овог плана, како је прецизирано одлуком Владе Аутономне Покрајине Војводине, биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у градовима Сомбор и Кикинда, општинама Кула, Врбас, Србобран, Бечеј, Нови Бечеј,  као и у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад.

У овом документу ће се наћи и стратешке процене утицаја овог пројекта на животну средину. Посао израде Просторног плана је поверен Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад.

Повезане вести