Капацитети Луке Сента дуплирани након реконструкције

foto: Agencija za upravljanje lukama

Једина међународна лука на реци Тиси у Сенти дупло је већа после реконструкције и доградње. На  постојећих 8.900 метара квадратних складиштеног простора дограђено је још 9.369 квадрата.Зашто је важно: Лука интегрише речни, железнички и друмски транспорт у функцији мултимодалног транспорта.

Са  новим складишним капацитетима већим од 18.000 квадрата, прилично се олакшало и унапредило
пословање овог робно – транспортног центра. 

Реновирање постојеће преводнице на Тиси или изградњом нове, што је предвиђено за 2023. годину Лука Сента ће имати још већи бенефит, јер ће бити боља искоришћеност њених капацитета.

Повезане вести