Кроз преводницу „Ђердап 2“, без застоја и чекања

foto: Energoprojekt

Радови на реконструкцији бродске преводнице на Хидроенергетском пловидбеном систему „Ђердап 2“ који су почели, коначно ће бројне кварове, затварања и кашњења због дотрајалости и непоузданости овог објекта на Дунаву, оставити у – прошлости.Зашто је важно: Реконструкција ће обезбедити ефикасан систем превођења пловила, уз значајно мањи број и трајање непредвиђених застоја и прекида пловидбе.

Према пројекту планирана је замена комплетне електро-хидрауличне и хидромеханичке опреме, затим реконструкција контролног торња, као и багеровање приступних пловних путева у оквиру претпристаништа ове преводнице.

Уговор о извођењу радова потписан је са конзорцијумом „DSD Noell GmbH“, који су били ангажовани и успешно завршили и реконструкцију преводнице „Ђердап 1“.

Вредност радова је 29 милиона евра. Из кредита Европске инвестиционе банке обезбеђено је 60 одсто средстава, док је преосталих 40 процената новца стигло из ЦЕФ фонда (Connecting Europe Facility Fund).

Преводница на ХЕ „Ђердап 2“ пуштена је у рад 1994. године и за то време је прошло више од 170.000 пловила и 110 милиона тона робе у укупно 40.700 превођења. Oвај објекат је већ дуго непоуздан, а трошкови одржавања су све већи. Кварови су били чести, а због њих је преводница била затварана, па су чекања пловила била из годину у годину све дужа.

Реконструкцијом преводнице добиће се ефикасан систем превођења пловила уз значајно мањи број и трајање непредвиђених застоја и прекида пловидбе. Трошкови одржавања биће 30 одсто мањи него сада, а биће и већа безбедност рада бродске преводнице.

Повезане вести