Нова Лука Београд градиће се у Крњачи

foto: Urbanistički zavod Beograd

На иницијативу Агенције за управљање лукама, Урбанистички завод Београда израдио је пројекат за изградњу терминала за расуте терете нове луке у Београду, на левој обали Дунава у Крњачи низводно од постојеће Луке Београд и Панчевачког моста. Зашто је важно: Простираће се на површини од око 37,6 хектара, а планирана је и градња објеката контроле, Царине, Пореске…

Крњача је била једна од три локације за градњу нове Луке Београд. У оптицају су биле локација десетак километара узводно од Пупиновог моста и Лука Панчево, као београдска лука.

Према пројекту су, поред оперативне обале, планиране и депоније сировог материјала, подтерминали за сепарацију песка и шљунка, као и подтерминали за агрегат за бетон и бетонске асфалтне базе. Биће изграђене и саобраћајне површине и коридор за пролаз железничког колосека.

Зеленило би у новој луци требало да заузиме минимално 20 одсто површина. Предвиђена је и градња Управне зграде, објекат контроле и приступа и 12 објеката за лучке оператере, као и 88 паркинг места за путничке аутомобиле и 41 за камионе.

На простору лучког терминала према пројекту биће смештене и  царина, испоставе пореске управе, затим привредна зона – магацини, складишта, али комерцијални  садржаји. Пре изградње терен ће бити насипан као заштита од пљављења.

На удаљености од око три километара од нове луке на Дунаву, пролази железничка пруга Београд –Панчево, па је планирано да се изгради индустријски колосек који би пролазио северно од планираног терминала за расуте терете.

Повезане вести