Новац за бољу услугу у домовима здравља

foto: Opština Savski venac

Уручени су уговори о финансирању пројеката  унапређења квалитета здравствених услуга у примарној здравственој заштити за 83 дома здравља, укупне вредности 270 милиона динара, односно 2,3 милиона евра.Зашто је важно: Реч је о бесповратним средствима како би се квалитет здравствене услуге у примарној здравственој заштити додатно унапредио.

Бесповратна финансијска средства Министарства здравља за сваки Дом здравља, у вредности до 3,5 милиона динара, додељена су за пројекте који се односе на: пружање додатних здравствених услуга грађанима у области превенције и скрининга кардиоваскуларних болести и дијабетеса, малигних болести, повећање стопе вакцинације, као и за унапређење квалитета лечења, укључујући и побољшан приступ здравственим и превентивним услугама за осетљиве. Планирано је да спровођење пројеката у домовима здравља почне у децембру 2019. године и да траје 12 месеци.

Финансијска средства и подршка обезбеђени су у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља и Светске банке. Финансијска помоћ омогућиће домовима здравља и да оснаже сопствене капацитете за јавне едукативне кампање за становништво и здравствено промотивне активности, као и да набаве додатни материјал и прибор потребан за пружање здравствених услуга, стручну литературу и друго, како би на што бољи начин одговорили потребама својих корисника и били оспособљени да пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге.

Повезане вести