Пливајуће пристаниште у Бечеју

foto: Opština Bečej

Бечеј је, на својој обали Тисе, добио пристаниште за мала пловила, захваљујући ИПА пројекту у партнерству са мађарским градовима Алђа и Чонград.Зашто је важно: Пристаниште представља добар основ за развој речног, посебно наутичког туризма на Тиси. 

Укупна вредност пројекта, који је за три града одобрен из ИПА фонда, износила је 500.000 евра, а инвестиција у Бечеј 172.000 евра. Пристаниште, површине 230 квадрата, заправо је плутајући објекат, који је прикључен на електричну мрежу, водовод, канализацију и обележен пратећом туристичком сигнализације. У плутајућем објекту или такозваном контејнеру биће смештени женски и мушки тоалет, туш кабина, канцеларија пристаништа и чајна кухиња.

Пристаниште је повезано са обалом прилазним мостом, а са низводне стране молом дужине 96  метара могу се везати око 20 бродића, односно око 50 риболовачких чамаца.

Све три општине које заједно учествују у овом пројекту, поред мреже пристаништа, унапредиће и смештајне капацитете у непосредном приобалном рејону око пристаништа.

Повезане вести