Почетак изградње северне обилазнице око Крагујевца крајем године

ilustracija: InfoKG

Данас је одржана конститутивна седница Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима“.Зашто је важно: У току је израда планске и пројектне документације за овај путни правац, у чијој реализацији ће активно учествовати…

Носилац израде планске и пројектне документације су ЈП „Путеви Србије“, а инвеститорску функцију у процесу изградње деонице обављају „Коридори Србије“.

Очекивани период завршетка израде планске и пројектне документације је до краја 2021. године, када се може очекивати почетак првих припремних радова.

На првом састанку је потврђено да ће се посебна пажња посветити територији општине Кнић због питања бављења пољопривредом у том крају, при чему ће се сви захтеви ове локалне самоуправе посебно уважити.

Изградња северне обилазнице око Крагујевца је изузетно важан пројекат, који ће повезати најзначајније улазно-излазне правце.

Наиме, повезаће државни пут IБ реда бр. 24 Баточина–Крагујевац–Краљево, државни пут IБ реда бр. 25 Крагујевац–Топола, државни пут IIА реда бр. 177 Крагујевац–Горњи Милановац и излазни крак државног пута IБ реда бр. 24 Баточина–Крагујевац–Краљево, према Краљеву и Чачку.

Државни пут IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA–A5 (E-761) у Мрчајевцима допринеће општем напретку инвестиционих улагања у инфраструктуру и убрзање укупног економског развоја гравитационог подручја.

Такође, допринеће и смањењу времена путовања, бољим условима вожње и унапређењу друмског саобраћаја кроз решавање питања протока и смањење задржавања друмских возила.

При томе, не треба потценити ни међусобни утицај висококвалитетног путног правца и регионалног развоја. Поменути путни правац резултираће економским, безбедоносним, еколошким и другим ефектима, као и бољим нивоом услуге за учеснике у саобраћају.

Повезане вести