Потписан уговор за набавку 6 нових апарата за зрачење

foto: Pexels

Потписан је уговор са понуђачем (конзорцијум) који је доставио најбољу понуду за набавку линеарних акцелератора, пратеће опреме и потребних грађевинских радова, на основу којег ће Институт за онкологију и радиологију Србије, Клинички центар Ниш, Клинички центар Крагујевац и Здравствени центар Кладово добити шест нових линеaрних акцелератора.Шира слика: Конзорцијум који чине: JV Magna Pharmacia d.o.o., Република…

Институт за онкологију и радилогију Србије добиће три линеарна акцелератора, један ЦТ симулатор и три бункера за смештај опреме. За Клинички центар Крагујевац набавиће се један акцелератор и изградити један бункер, док ће КЦ Ниш добити један линерани акцелератор, један ЦТ симулатор и реконструкцију постојећег бункера. Здравствени центар Кладово добиће један линеарни акцелератор, један ЦТ симулатор и један бункер.

У периоду јануар – јун 2017. године у здравственим установама које ће добити нове акцелераторе спроведена је едукација за коришћење конформалне терапије и релативне дозиметрије намењена радиотерапеутима, физичарима и радиолошким  техничарима, како би се нова радиотерапијска опрема, након инсталирања, користила у пуном капацитету.

Повезане вести