Представљен план реконструкције Опште болнице у Горњем Милановцу

foto: gornjimilanovac.rs

Представљен је пројекат реконструкције Опште болнице у Горњем Милановцу.Зашто је важно: Потпуно обновљени објекат пружаће бољу здравствену заштиту.

Пројекат реконструкције Опште болнице у Горњем Милановцу је спреман и комплетно представљен јавности. Република Србија је за овај посао определила 1,5 милијарди динара, а општина Горњи Милановац око 40 милиона динара.

Према пројекту, предвиђено је да се реконструкција обавља у три фазе. Прва фаза подразумева енергетску санацију, друга загревање обновљивим изворима енергије, а у трећој фази би се спровела реконструкција у технолошком смислу.

Кроз пројекат енергетске санације предвиђено је подизање нивоа заштите на свим објектима. Првом фазом реконструкције биће обухваћено мењање кровова где је потребно, столарије, постављање нове фасаде на постојеће објекте, мењање олука.

Такође, овом фазом је предвиђено и уређење саобраћајница у кругу болнице, биће обезбеђен приступ возила свим објектима на укупно три улаза за возила у круг болнице. Биће уређене и пешачке стазе, као и неометан приступ инвалидима до свих објеката.

Прва и друга фаза реконструкције Опште болнице се преплићу и биће реализоване у истом временском периоду.

Постојећи објекти у кругу болнице се задржавају, осим објекта капеле, чије је уклањање предвиђено пројектом. У првој фази се гради нови објекат за палијативно збрињавање и дијагностику. У централном делу комплекса биће формирана локација за Ургентни центар, али у оквиру кога ће моћи да се налазе и друге амбуланте значајне за функционисање болнице.

У трећој фази реконструкције ће се приступити технолошкој реконструкцији у оквиру сваког од објеката. То подразумева потпуно прилагођавање рада болнице најсавременијим стандардима, функционалну организацију.

Повезане вести