Проширење капацитета Луке Прахово

foto: Agencija za upravljanje lukama

Почетак радова на проширењу капацитета и модернизацији Луке Прахово креће до краја месеца.Зашто је важно: Проширење капацитета и модернизација значајна за привредни развој источне Србије

Пуна функционалност једне од најважнијих српских лука на Дунаву очекује се током 2024. године. Планирана је изградња комплекса са модерном инфраструктуром и складиштима, као и везама са  копненим саобраћајним коридорима.

Када се модернизација ове луке заврши, она ће имати три пута већи капацитет у пријему робе него досад.  Прахово има и значајан индустријски капацитет, с обзиром на то да има више од 1.000 запослених  са просечним зарадама између 600 и 650 евра.

У претходне три године, у Луци Прахово претоварено је укупно 4.137.118,79 тона терета, а годишњи просек износи приближно милион тона. Од наведеног износа, приближно 20 одсто терета одлази у извоз. Највише претовареног терета је забележено у 2020. години и то 1.198.239,96 тона. Најчешће обрађиване робе су вештачка ђубрива, као и сировине за њихову производњу, а затим металуршки производи шљунак и угаљ.

Планови развоја луке у Прахову обухватају изградњу и проширење оперативне обале, набавку додатних порталних дизалица и проширење складишних капацитета. Такође, имајући у виду обим робе која гравитира ка лучком залеђу Прахово, препозната је потреба за проширивањем лучког подручја, као и и изградњом терминала за опасне терете, контејнерског терминала, те стављањем у функцију постојећег силоса за житарице или изградњом новог. Процењена вредност инвестиције износи 38 милиона евра.

Повезане вести