Расписан тендер за изградњу путничког пристаништа у Шапцу

foto: Grad Šabac

Агенција за управљање лукама расписала је тендер за извођача радова на изградњи плутајућег понтона на међународном путничком пристаништу на Сави у Шапцу. Зашто је важно: Шабац ће бити други град на Сави отворен за међународни речни путнички саобраћај.

Понтон ће  служити за пристајање путничких бродова у међународном и домаћем саобраћају, али и за  безбедан прелазак путника са брода на понтон и даље на обалу. Приступни мост моћи ће да се креће у хоризонталном правцу током мењања водостаја реке.

Планом је предвиђено да међународно путничко пристаниште буде изведено као плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника, смештен на десној обали реке Саве. На понтону ће по целом  обиму бити постављена решеткаста цевна ограда. По контури понтона планирана је расвета на стубовима и заставних копља. Предвиђено је и инсталирање система за снабдевање  бродова питком водом са адекватним прикључком, контролним сатом и вентилима.

Тако ће Шабац бити други град на Сави који ће бити отворен за међународни речни путнички саобраћај. Град ће моћи туристима да приближи све могућности које нуди река Сава, а у плану је и успостављање линијског саобраћаја између Шапца и Сремске Митровице.

У централном делу пристаништа, планиране су просторије граничне полиције и управе царине са шалтерским  делом као и просторије за лучког оператера. Изабрани понуђач у обавези је да изради и пројекат за  побијање шипова, за који услове и сагласност издаје Дирекција за водне путеве. Пројектним решењем, како се наводи у тендерској документацији потребно је омогућити несметано кретање  приступног моста у хоризонталном правцу током мењања водостаја реке.

Извођач је дужан да обезбеди и испоручи сав материјал, опрему и ангажује радну снагу потребну  да се сви предвиђени радови извршавају у потпуности према захтевиима  наручиоца. Вредност тендера износи 50 милиона динара. Предвиђено је да радови трају 12 месеци.

Повезане вести