Реновирана Здравствена станица Чантавир

foto: Grad Subotica

За радове на санацији Здравствене станице Чантавир у Суботици потрошено је 4,68 милиона динара. Зашто је важно: Реновирање ове здравствене станице знатно ће допринети побољшању услова у којима становници Чантавира, Бачког Душанова и Вишњевца користе услуге примарне здравствене заштите.

Иако је саниран коси кроз, замењена хидроизолација равног крова и постављена термоизолација спољних зидова, објекат окречен споља и изнутра, сређена столарија, а санирани и бетонски олуци, радови на реновирању нису завршени. У току 2015. године планирана је градња одговарајуће прилазне рампе за потребе лица са инвалидитетом, надстрешнице за санитетско возило и бетонирани прилаз у двориште за пролаз санитетског возила и транспортних возила.

Повезане вести