Сензорске баште и стазе здравља крај четвртог моста у Новом Саду

Foto: Pres služba grada Novog Sada

Четврти мост преко Дунава у Новом Саду, чије су припреме за градњу почеле прошле године, неће угрозити биљни и животињски свет. Напротив, на том простору флора и фауна не само да ће бити очувана, већ ће применом одређених мера бити обновљена на подручју од око 150 хектара шума и шумског земљишта. Шира слика: Стручњаци урадили…

Смернице за ревитализацију простора изградње моста израдио је тим стручњака са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Института за низијско шумарство и животну средину и Покрајинског завода за заштиту природе.

У смерницама је планирано побољшање станишта за птице, гмизавце, водоземце и инсекте са посебним нагласком на опрашиваче, како би се повећао и број врста и њихова укупна бројност. Формираће се посебне сензорске баште с групом биљака које повољно утичу на здравље људи као и стазе здравља, зоне с посебним биљним врстама. Дате су и мере за унапређење обале којима се омогућује несметана миграција животиња Дунавским еколошким коридором, а осветљење моста и приобаља неће узнемиравати животињски свет.

Повезане вести