Сремска лука на Сави на 14 хектара

foto: Agencija za upravljanje lukama

Сремска Митровици добија лучки комплекс. Изградњом нафтног и терминала за претовар пољопривредних производа, али и проширењем оперативне обале Лука Сремска Митровица ће још шире отворити врата страним компанијама које послују у залеђу ове луке. Зашто је важно: Водни транспорт моћи ће да користе бројне компаније из оближње индустријске зоне.

Повећање капацитета Луке Сремска Митровица део је Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године. Вредност ове инвестиције је 21,15 милиона евра, а завршетак пројекта планиран је за новембар 2024. године. Ова инвестиција ћe бити финансирана из буџета Републике Србије и из Оквирног зајма за развој лучке инфраструктуре Европске инвестиционе банке.

Агенција за управљање лукама поднела је Министарству за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења и изградње луке Сремска Митровица у којој су објављени делови идејног пројекта са будућим планом изгледа луке.

Лука Сремска Митровица је планирана као концепт отворене луке са могућношћу додатног проширења капацитета како се буде повећавао број корисника. Према плановима, лука ће се простирати на 14 хектара, имаће капацитет од 1.500.000 тона терета који обухвата нафтне деривате, житарице, различите врсте расутог терета, течне производе и друге полупроизводе.

Предвиђено је да се простор подели на четири зоне за складиштење различитих производа. Зона 1 би требало да се налази на отвореној обали, узводно све до границе Зоне 2, а на том делу биће изграђена неопходна лучка инфраструктура за складиштење житарица.

У близини луке је и развијена индустријска зона са бројним компанијама, које ће моћи у већој мери  да користе водни транспорт за превоз већих количина робе на већој удаљености. Ту могућност ће  сигурно користити и привредници из Сремске Митровици, али и из Шида, Инђије, Руме, Пећинаца, Ирига, односно из свих делова Сремског управног округа.

Агенција за управљање лукама потписала је уговор о обављању лучке делатности са компанијом „Гео-пројект СМ“ који су постали оператер на међународном путничком пристаништу у Сремској  Митровици. Уговор је потписан на период од десет година, а обавезе оператера предвиђају улагања у одржавање лучке инфраструктуре и приступног пловног пута.

Повезане вести