У Зрењанину средили амбуланте

foto: Ministarstvo zdravlja

Током 2017. године улагано је у Дом здравља Зрењанин и то у објекте, опрему, осавремењивање система рада и у информационе технологије.Зашто је важно: Уз нова улагања здравствена услуга је боља и квалитетнија.

Дом здравља користи 43 објеката где је смештено девет служби. Комплетно су реновиране три амбуланте: амбуланата у насељу Шумица и две амбуланте у насељеним местима Стајићево и Јанков Мост.

За молерско – фасадне радове, реновирање ентеријера и поправку електричних инсталација за ове три амбуланте утрошено је око 5,5 милиона динара. Знатна средства уложена су и у зграду Диспанзера, замењен је кров, окречено је више од 3000м2, а захваљујући донацији од 14 хиљада евра замењено је на овој згради 54 прозора и светларник.

Набављени су нови тензиометри, отоскопи, стетоскопи, ваге, дигитални инхалатори, ЕКГ апарати, пулсоксиметри… У тај ситан инвентар утрошено је више од два милиона динара. Знатна средства уложена су у информациони систем. Купљени су нови сервери, за сваку амбуланту обезбеђени су рачунари и штампачи, цео Дом здравља је умрежен и покривен брзим интернетом.

Повезане вести