Улагање од 4 милијарде динара у локалне путеве

Foto MGSI

Из Владе Србије се најављује помоћ локалним самоуправама у одржавању путева, у вредности од четири милијарде динара.Зашто је важно: Велики број општина у Србији није у могућности да одржава путеве добијене лошом прекатегоризацијом, посебно не у зимском периоду.

Како зимско одржавање путева почиње 15. новембра, Влада је спремна да обезбеди наведена средства. Уредбом о прекатегоризацији путева, која је донета крајем фебруара 2012. године, од 145 општина 132 добиле нове путеве за одржавање у укупној дужини од 6.082 километра, што је урађено без консултације са општинама и није извршена примопредаја. Влада ће, такође, хитно изменити наведену Уредбу. Склопљен је и уговор са Путевима Србије, за одржавање путева у зимском периоду, за шта је опредељено 900 милиона динара.Повезане вести