За еколошку инфраструктуру у Пожаревцу 18,2 милиона евра

foto: Čista Srbija

Захваљујући потписаном уговору са Владом Србије и немачком Развојном банком – КfW, Град Пожаревац ће реализовати изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у том граду.Зашто је важно: Након реализације овог пројекта, Пожаревац ће бити град који испуњава све еколошке стандарде, а све предности осетиће грађани овог подручја у деценијама које су пред…

Постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода изграђено је шездесетих година, па се због његових ограничених техничких капацитета, целокупна количина сакупљених отпадних вода испушта без пречишћавања у Брежански канал и Велику Мораву.

Изградњом централног простројења за пречишћавање отпадних вода у Пожаревцу капацитета 77.000 еквивалент становника инвестиционе вредности 14,6 милиона евра, обезбедиће се пречишћавање отпадних вода за град Пожаревац  и села Лучица, Пољана и Пругово, где живи око 50.000 становника.

Поред овог постројења, биће изграђена и јединица за соларно сушење канализационог муља, инвестиционе вредности 3,6 милиона евра, која ће омогућити одлагање отпадног муља на економичан и еколошки прихватљив начин.

Повезане вести