Завршена санација Дoма здрaвљa у Кoлaримa кoд Смeдeрeвa

foto: obnova.gov.rs

Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa издвојила је више од 17 милиона динара за санацију здравствене станице у Коларима код Смедерева.Зашто је важно: Радови на обнови су завршени, а радовима је обухваћена санација тавана и крова (кровна конструкција, хидро и термо изолација, кровни покривач, олуци), санација тоалета, канализационе и хидрантске мреже, санација подова и плафона, санација…

Повезане вести